dimarts, 4 de febrer de 2014

La llum de GrèciaLa llum de Grècia

Té la llum de Grècia una qualitat intrínseca. Tal volta, aquell matís de blau a frec de l'infinit: miratge lúcid de la nostra condició divina.