divendres, 27 de desembre de 2019

A la deriva (La República)


Cal romandre constantment mobilitzats en aquesta nova etapa política


L’esperit de la veritat i una forma de copsar el món depèn que la intenció –allò que es vol– sigui sostenible –i realitzable– en el temps i també en l’espai. A parer meu cal tornar a formular la democràcia com a ideal utòpic on la paraula recupera el seu valor i aquest té la seva concreció en el coratge del gest polític. Llegir +